Varför safeonnet?

Om en verksamhet har dåligt rykte på Internet kan det få konsekvenser! De flesta av de som stöter på ryktet kommer att tro på det som står där. Dessutom kan ett dåligt rykte om din verksamhet ha stor betydelse för vad folk bestämmer sig för senare. En undersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov* visar att:

78 % av alla danskar litar på rykten på Internet och recensioner av verksamheter – oavsett om de är bra eller dåliga.

39 % av alla danskar söker alltid eller ofta på Internet efter en verksamhets rykte innan de bestämmer sig.

Av dessa skulle 70 % avstå från att handla hos eller ingå ett avtal med denna verksamhet om de stötte på ett dåligt rykte. Det leder till att verksamheten går miste om 27 % av potentiella nya beställningar och avtal om den har dåligt rykte på Internet.

78%

Ett gott rykte har aldrig varit viktigare

Med de möjligheter som vi har idag för att söka och hitta information om en verksamhet har det aldrig varit viktigare att ha kontroll över sitt rykte på Internet. Du har bara en chans att ge ett bra första intryck på potentiella/befintliga kunder, personal och samarbetspartners.

Syftet med SAFEonNET® är att hjälpa verksamheter att bevara och skydda sitt goda rykte på Internet. Och det lönar sig att ha gott rykte – att inte ha det kan nämligen få konsekvenser för din verksamhets ekonomi – och dina anställda.

70%

Dåligt rykte kan leda till förlorade arbetstillfällen

Dåligt rykte om en verksamhet kan i värsta fall sänka en verksamhets rykte och ekonomi så att resultatet blir både uppsägningar och nedläggning. Ett dåligt rykte kan vara både välförtjänt och oförtjänt. Ofta uppstår ett dåligt rykte genom missförstånd och innan någon form av medling mellan verksamheten och kunden har genomförts.

”Finns den perfekta verksamheten där inga fel begås? Om det skulle finnas en sådan skulle den bestå av helt felfria människor. Men eftersom inga människor är felfria, måste svaret på den frågan helt klart vara nej”  William Atak, vd SAFEonNET®.

På SAFEonNET® anser vi att de flesta förtjänar en andra chans. Därför säkrar vi också verksamheter som får välförtjänt dåligt rykte på Internet om vi kommer fram till att felet är en engångsföreteelse. Vi glömmer dock inte parten som har haft en dålig erfarenhet. Därför försöker vi alltid att bygga en bro mellan verksamheten och den part som står bakom det dåliga ryktet.

Varför välja safeonnet® i stället för allmän online reputation management?

Om du hittar ett dåligt rykte om din verksamhet på Internet kan det vara både tidskrävande och mycket kostsamt att reparera skadan med den vanliga processen för online reputation management, som ofta kan förlängas och kosta omkring 100 000 kr eller mer.

Genom att säkra din verksamhet med SAFEonNET® garanteras du både en mycket billigare och mer omfattande försäkring av din verksamhets rykte på Internet. SAFEonNET® kan både förebygga eventuellt dåligt rykte i framtiden samt ingripa så fort det dåliga ryktet förekommer. Med andra ord kommer du spara både tid och pengar med SAFEonNET®, då det är billigare att förebygga än att släcka bränder.

Läs mer om SAFEonNET®s tjänster här.

*Uppgifterna kommer från en undersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov i samarbete med SAFEonNET®. Totalt genomfördes 1 032 CAWI-intervjuer med danskar i åldrarna 18-74 år under perioden 17–18 december 2014.

Är du intresserad av att veta mer?