Tjänster

SAFEONNET® BASIC

Med SAFEonNET Basic sköter vi hantering, bearbetning och/eller borttagning av dåliga rykten om din verksamhet på Google, sociala medier och recensionssidor och erbjuder också mediarådgivning online, juridisk hjälp och medling mellan parter.

Dåliga rykte på google

(borttagning och bearbetning)

Dåliga rykte på sociala medier

(hantering och bearbetning)

Dåliga rykte på recensionssidor

(hantering och bearbetning)

Mediarådgivning online

(proaktiv och reaktiv)

Juridisk bedömning

Medling mellan parter

SAFEonNET® PLUS

Du kan köpa följande tilläggstjänster till SAFEonNET® Basic:

 • SAFEonNET® PRO

  • Förebyggande arbete som minskar sannolikheten för dåliga rykten om din verksamhet.

 • SAFEONNET® WATCH

  • Kontinuerlig övervakning online av dåliga rykte om din verksamhet i sökresultaten.

SAFEonNET® EXTRA

Du kan köpa följande tilläggstjänster till SAFEonNET® basic, Pro och Watch:

 • Varianter av verksamhetens varumärke

  • Försäkring av varianter av verksamhetens namn, varumärke och domännamn

mer information

Varianter av varumärket är varianter av din verksamhets namn, som verksamheten också är känd som – t.ex. i vardagligt tal eller när personer söker på din verksamhets namn på Internet.

Exempel: Om kunden är Microsoft kan varianter av varumärket t.ex. vara: Microsoft IT, Microsoft Sverige eller Microsoft IBM, microsoft.se m.m.

 • Verksamhetens produktvarumärken

  • Försäkring av namn på produkter och tjänster med anknytning till verksamheten.

mer information

Produktvarumärken är namn på produkter, undervarumärken eller tjänster med anknytning till din verksamhet.

Exempel: Om kunden är Microsoft kan produktvarumärken t.ex. vara: Windows, Skype och Bing.

 • Varianter av produktvarumärken

  • Försäkring av namnvarianter på anknutna produkter och tjänster.

mer information

Varianter av produktvarianter är de namnvarianter av verksamhetens anknutna produkter, undervarumärken eller tjänster som de också är kända som – t.ex. i vardagligt tal eller när personer söker efter dem på Internet.

Exempel: Om kunden är Microsoft och produktvarumärket är Bing, kan varianter av produktvarumärken t.ex. vara: Bing sökmotor, Bing sökmotor online eller Bing sök produkter

 • Verksamhetens nyckelpersoner

  • Försäkring av namn på nyckelpersoner med anknytning till verksamheten.
  • Får en nyckelperson dåliga rykte kommer Google att kontaktas för att dessa ska tas bort från sökresultaten, om detta stämmer överens med Googles regler.

mer information

Nyckelpersoner är personer som har anknytning till eller är kända i samband med verksamheten.

Exempel: Är kunden Microsoft kan en nyckelperson vara t.ex. Bill Gates.

 • Varianter av nyckelpersoner

  • Försäkring av namnvarianter av personer med anknytning till verksamheten.
  • Får en nyckelperson dåliga rykte kommer Google att kontaktas för att dessa ska tas bort från sökresultaten, om detta stämmer överens med Googles regler.

mer information

Varianter av nyckelpersoner är de varianter av nyckelpersonernas namn som de också är kända som – t.ex. i vardagligt tal eller när personer söker efter dem på Internet.

Exempel: Är kunden Microsoft och nyckelpersonen Bill Gates kan varianter av nyckelpersoner t.ex. vara: William Henry Gates, Bill Gates Microsoft eller William Henry Gates Microsoft.

Är du intresserad av att veta mer?