Anmäl dåligt rykte

Kundnamn:

Kundnummer:

Länk till det dåliga ryktet:

Datum för det dåliga ryktet:

Avsändare till det dåliga ryktet:

Typ av rykte:

Har du haft kontakt med avsändaren innan det dåliga ryktet?

Om ja, hade avsändaren meddelat att den skulle lämna ett dåligt ryktet