Vad är SAFEonNET?

SAFEonNET® är din försäkring mot dåligt rykte om din verksamhet på Internet.

Med SAFEonNET® kan du säkra din verksamhets namn och rykte på Internet. Du kan också säkra varianter av verksamhetens namn, anknutna varumärken och verksamhetens nyckelpersoner mot dåligt rykte på Internet, så att det inte får konsekvenser för varken verksamhetens rykte eller ekonomi.

Syftet med SAFEonNET® är att hjälpa verksamheter att bevara sitt goda rykte på Internet.

Din försäkring mot dåligt rykte

Syftet med SAFEonNET® är att hjälpa verksamheter att bevara sitt goda rykte på Internet, att förhindra minskad omsättning samt att skydda arbetsplatser. Dåligt rykte om en verksamhet kan leda till stora ekonomiska konsekvenser samt skada verksamhetens rykte på lång sikt.

SAFEonNET® har inte för avsikt att begrava alla dåliga rykten, men däremot att skydda välfungerande verksamheter och arbetsplatser.

Läs mer om SAFEonNET®s tjänster här.

Är du intresserad av att veta mer?