hur fungerar SAFEonNET?

Om ett dåligt rykte om din verksamhet uppstår på Internet kommer ett förlopp hos SAFEonNET® genomföras på följande sätt.

  • 1. RÅDGIVNING

  • 2. ANALYS

  • 3. MEDIARÅDGIVNING

  • 4. BEDÖMNING

  • 5. GENOMFÖRANE

Rådgivning

När avtalet ingås får du exklusiv tillgång till vår databas med guide och rådgivning för hur man undviker dåligt rykte på Internet. Vid behov erbjuds telefonrådgivning.

Analys

Om skadan är skedd genomförs en grundlig analys av det dåliga ryktet. Utifrån denna levereras en slutgiltig handlingsplan med rekommendationer om hur det dåliga ryktet ska bemötas på bästa sätt.

Mediarådgivning

Vi erbjuder skräddarsydd mediarådgivning i förhållande till hur det konkreta dåliga ryktet kan och bör hanteras och hur det konkreta mediet hanteras.

Medling

Vid behov genomförs en konfliktmedling mellan verksamheten och den part som står bakom det dåliga ryktet. Målet är att få ryktet borttaget.

Juridisk bedömning

Om det dåliga omdömet bedöms vara kränkande genomförs en juridisk bedömning av om ryktet kan tas bort genom juridiska åtgärder.

Genomförande

SAFEonNET® kommer på bästa möjliga sätt se till att dåliga omdömen tas bort från sida 1 på Google.se som ett minimum, om inte helt, från Googles index.

Är du intresserad av att veta mer?